fbpx

Povrat Novca:

U skladu sa zakonom imate pravo do odustane od ugovora o kupoprodaji robe preko Veb-sajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustajete i to u roku od 14 dana od dana kada je roba dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji robe, koji je zaključen preko Veb-sajta, to možete da učinite elektronskim putem i to popunjavanjem izjave koju možete naći ovde. Nakon što je popunite, skeniranu izjavu pošaljite na naš email innercare.rs@gmail.com

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Innercaru i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je roba dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite troškove povrata robe i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora vratite kupljenu robu.

Innercare je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora izvrši povraćaj uplata koje je primio za robu.

Kupovinom robe putem Veb-sajta dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na Vaš tekući račun.

Donji Veš:
Nemate pravo da odustanete od ugovora u slučaju kupovine proizvoda iz robne grupe donji veš, koji nisu u originalnom pakovanju i koji su otpakovani. Ukoliko je proizvod iz robne grupe donji veš otpakovan smatra se da je korišćen pa nemate pravo da odustanete od ugovora.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun.

 

Pravo na zamenu robe:

Imate pravo da zahtevate zamenu kupljene, a nekorišćene robe u roku od 14 dana od dana kada je roba dostavljena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

U slučaju zamene proizvoda vi snosite troškove povrata i dostave proizvoda.

Ukoliko je osnov za reklamaciju naš propust – fizička karakteristika proizvoda (nedostatak, pogrešan proizvod, pogrešna dimenzija…) troškove slanja zamenskog artikla snosimo mi.

Innercare neće izvršiti zamenu u slučaju da je proizvod korišćen.

Nemate pravo na zamenu proizvoda iz robne grupe donji veš, koji nisu u originalnom pakovanju i koji su otpakovani. Ukoliko je proizvod iz robne grupe donji veš otpakovan smatra se da je korišćen pa nemate pravo na zamenu proizvoda.

Ukoliko je osnov za reklamaciju naš propust – fizička karakteristika proizvoda (nedostatak, pogrešan proizvod, pogrešna dimenzija…) troškove slanja zamenskog artikla snosimo mi.

 

Garancija:

Ukoliko je osnov za reklamaciju naš propust – fizička karakteristika proizvoda (nedostatak, pogrešan proizvod, pogrešna dimenzija…) troškove slanja zamenskog artikla snosimo mi.

Ukoliko je osnov za povrat da Vam se proizvod ne dopada ili ste se predomislili sami snosite troškove povrata i ponovnog slanja zamenskog artikla.

Paket po prijemu obavezno otvoriti i proveriti da nije došlo do nekih oštećenja. U slučaju oštećenja, isto prijaviti kuriru kako bi se napravio zapisnik i u najkraćem mogućem roku nadoknadila šteta. Kurir je dužan da sačeka da proverite sadržaj paketa nakon što ste mu platili iznos otkupnine.

TOP